Hotarari 2024

HCL executie Martie 2024


Vizualizeaza   

HCL rectificare bugetara Trim III 2024


Vizualizeaza   

Hcl nr. 19

privind reorganizarea structurii organizatorice


Vizualizeaza   

HCL nr. 18

privind aprobarea asocierii Comunei Salcioara cu Judetul Dambovita pentru realizarea investitiei Modernizare strazi


Vizualizeaza   

HCL nr. 17

privind aprobarea asocierii Comunei Salcioara cu Judetul Dambovita pentru realizarea investitiei Construire dispensar


Vizualizeaza   

HCL nr.16

privind rectificarea bugetului Trim II anul 2024


Vizualizeaza   

HCL nr. 15

privind alegerea presedintelui de sedinta


Vizualizeaza   

HCL INCETARE MANDAT CONSILIER


Vizualizeaza   

HCL modificarea hcl nr.77_2023, privind taxa de salubrizare noncasnici_


Vizualizeaza   

HCL participare program Extindere canalizare


Vizualizeaza   

hcl program activitate biblioteca_


Vizualizeaza   

HCL S.F. EXTINDERE CANALIZARE


Vizualizeaza   

HOTARARE 7

PENTRU STABILIREA UNOR MASURI PENTRU SLARIZAREA PESONALULUI


Vizualizeaza   

HOTARARE 6

APROBARE BUGET 2024


Vizualizeaza   

HCL nr.5

privind vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în cartea funciară a comunei Sălcioara sub nr.77178 în suprafața de 500 mp, sat Cuza Vodă.


Vizualizeaza   

HCL nr.4

Privind stabilirea și aprobarea taxei de salubrizare începând cu data de 01.01.2024, în cuantumul stabilit pentru 2023


Vizualizeaza   

HCL nr3

Privind aprobarea structurii rețelei școlare pentru învățământul preuniversitar de pe raza comunei Sălcioara an școlar 2024-2025


Vizualizeaza   

hotarare 2

privind acoperire excedent deficit 2023


Vizualizeaza   

hotarare 1

privind alegere presedinte de sedinta


Vizualizeaza