Registrul pentru consemnarea si analizarea propunerilor, opiniilor, recomandarilor