Hotarari 2020

privind stabilire impozite si taxe locale 2021

Vizualizeaza   

privind validarea Dispozitiei Primarului 93/23.06.2020 privind rectificarea bugetara pe trim II, 2020

Vizualizeaza   

privind rectificarea bugetului local in Trim III , 2020

Vizualizeaza   

priivind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ pentru un teren de 468,148 proprietatea SC STONES BUSINESS DEVELOPMENT

Vizualizeaza   

privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata unei bone

Vizualizeaza   

priivnd scutirea D-nei Predescu Ana domiciliata in Salcaioara, persoana cu andicap de la plata taxei de habitat

Vizualizeaza   

privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 1000 mp d-lui Cristea Octavian Robert

Vizualizeaza   

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza   

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitita Construire s dotare Camin cultural sat Ghinesti

Vizualizeaza   

privind predarea catre MLPDA prin CNI a amplasamentului si asgurarea conditiilor executarii obiectivului Construire si dotare camin cultural - sat Ghinesti

Vizualizeaza   

privind rectificarea bugetului local in Trim III si IV - 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale UAT Salcioara

Vizualizeaza   

privind identificarea strazilor de pe raza comuneei Salcioara, conform masuratorilor cadastrale

Vizualizeaza   

privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniuliui public al comunei salcioara

Vizualizeaza   

privind scutirea d-nei Bobe Lidiea din Cuza Voda, persoana cu handicap, de la plata taxei de habitat

Vizualizeaza   

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Salcioara 2021-2027

Vizualizeaza   

privind actualizarea modelului cadru al contractului rivind asocierea CL Salcioara cu judetul Dambovita, pentru obiectivul Modernizare DN58 Catunu-Ghinesti

Vizualizeaza   

privind aprobarea obiectivului - Achizitie de echipamnete tehnologive

Vizualizeaza   

privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului UIP- Dotarea uniattilor de invatamant de stat cu masti de protectie

Vizualizeaza   

privind aprobarea cuantumului de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pe 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului UIP - Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei

Vizualizeaza   

privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului UIP - Dotarea unitatilor de invatamant de stat cu echipamnete de protectie

Vizualizeaza   

privind organizarea retelei scolare pe anul 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social pe 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea cotizatiei comunei Salcioara la ADI pe anul 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea bugetului pe 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.012.2019

Vizualizeaza