Hotarari 2023

HCL executie martie 2023


Vizualizeaza   

HOTARARE ACORD DE DRUM


Vizualizeaza   

HOTARARE APROBARE PUZ


Vizualizeaza   

HOTARARE BUGET rect bug Trim III 2023


Vizualizeaza   

HOTARARE BUGET validare DP


Vizualizeaza   

HOTARARE INCETARE MANDAT CONSILIER


Vizualizeaza   

HOTARARE SCUTIRE MAJORARI


Vizualizeaza   

HCL rectificare

HOTARARE privind rectificarea bugetului in Trim II anul 2023


Vizualizeaza   

HCL asociere

HOTARARE privind asocierea unității administrativ-teritoriale Salcioara prin Consiliul local Salcioara , cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru implementarea obiectivului de investiții „Achizi


Vizualizeaza   

HCL inchiriere

HOTARARE privind inchirierea temporara a unor terenuri din domeniul privat al comunei Salcioara, societatii S.N.G.N.ROMGAZ- Sucursala Targu Mures


Vizualizeaza   

HOTĂRÂRE Privind m.2023privind aprobarea proiectului _Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița – OBIECTIV – Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga_


Vizualizeaza   

HCL 33

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024_


Vizualizeaza   

HCL 31

privind asociere comunei Salcioara, judetul DB - Consiliul Local Salcioara cu Asociatia Club Sportiv Shangya, in vederea realizarii evenimentului Cupa Shangya - editia a X-a


Vizualizeaza   

HCL 30

privind alegerea presedintelui de sedinta_


Vizualizeaza   

HCL 29

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2023_


Vizualizeaza   

HCL NR 28

privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor comerciale pe raza comunei Salcioara, judetul Dambovita


Vizualizeaza   

HCL 27

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social pentrul anul 2023


Vizualizeaza   

HCL 26

privind înființarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al comunei Salcioara, judetul Dambovita_


Vizualizeaza   

HCL 24

privind asocierea si participarea UAT comuna Salcioara, judetul Dambovita in cadrul Grupului de Actiune Valea Matasarului_


Vizualizeaza   

HCL 23

privind rectificarea bugetului in Trim.I anul 2023


Vizualizeaza   

HCL 22

privind validarea Dispozitiei Primarului nr.36_28.02.2023 privind rectificarea bugetului in Trim.I anul 2023


Vizualizeaza   

HCL 21

privind dezmembrarea unui teren - pasune apartinand domeniului privat al comunei Salcioara, Cuza-Voda, judetul Dambovita


Vizualizeaza   

HCL ASOCIEE CJ - Dotare unitati scolare


Vizualizeaza   

hcl-trecere-din-public-in-privat-si-demolare-scoala


Vizualizeaza   

hotarare program biblioteca 2023


Vizualizeaza   

Model Hotarare pentru primarii biblio FINAL


Vizualizeaza   

HCL - Validare DP


Vizualizeaza   

HCL 12

privind TRANSFORMARE POST


Vizualizeaza   

HCL 11

 privind ORGANIZARE RETEA SCOLARA


Vizualizeaza   

HCL 10

 privind SISTEM MANAGEMENT INTEGRAT DESEURI


Vizualizeaza