Hotarari 2022

implementare proiect (8)

Vizualizeaza   

 privind rectificare bugetara TRIM IV 2022_30.09.2022

Vizualizeaza   

 privind validare DP 124 rect bub Trim III 2022_30.09.2022

Vizualizeaza   

privind modificarea HCL 19-27.04.2022

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare 30 iunie 2022

Vizualizeaza   

privind rectificarea bugetara trim III 2022

Vizualizeaza   

privind actualizarea si aprobarea docunmentelor aferente proiectului Modernizare strazi secundare in Salciaoa

Vizualizeaza   

privind modificarea si completarea HCL 51 din09.10.2020

Vizualizeaza   

privind rectificarea buget trim III 2022

Vizualizeaza   

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza   

privind dezmembrarea unui teren - pasune extravilan apartinand domneiului privat al Salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobare PUZ si Regulment local aferent - pentru terenul de 25000 mp - NC 76172 din Salcioara, avand ca obiect Construire de Centru de Evenimente

Vizualizeaza   

privind Dispozitia 67/06.02.2022 - rectificarea bugetara trim II 2022

Vizualizeaza   

privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului Modernizare DC 59 Ghinesti

Vizualizeaza   

privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei AFC Fotbal Club Viitorul Salcioara in 2022

Vizualizeaza   

privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al comuneu Salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobarea Conventiei dintre CL Salciaoa si Societatea Nationala de Cruce Rosie, filiala judet dambovita

Vizualizeaza   

privind scutirea d.lui Maria Mihai din Catunu, persoana cu handicap, de la plata taxei de habitat

Vizualizeaza   

privind validarea Dispozitiei primarului nr 57/02.05.2022

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 martie 2022

Vizualizeaza   

privind stabilirea conditiilor de utilizare a DC 52 de catre SC Mineral Sort-Bet SRL

Vizualizeaza   

pentru participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public pentru Proiectul - Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Salcioara, jud Dambovita

Vizualizeaza   

privind stabilirea inchiierii unor bunuri din proprietatea publica si privata a comunei Salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului pentru obiectivul  Infiintare statie distributie gaze naturale in Salcioara

Vizualizeaza   

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza   

privind aprobarea programuluide activitati bibliotecii Mihai Bucur pe 2022

Vizualizeaza   

privind darea in folosinta catre Apele Romane a 5 imobile apartinand domeniului UAT

Vizualizeaza   

privind dispozitia 45/28.03.2022 si 49/29.03.2022

Vizualizeaza   

privind rectificarea bugetara trim I 2022

Vizualizeaza   

privind numarul si cuantumul burselor scolare pentru 2021-2022

Vizualizeaza