Hotarari 2020

privind aprobarea pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului  general al comunei Salcioara, judetul Dambovita, pe anul 2019

Vizualizeaza   

privind aprobarea Studiuilui de fundamentare a deciziei de concesionare si a demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale pentru UAT judetul Dambovita

Vizualizeaza   

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza   

privind aprobarea cotizatiei comunei Salcioara la ADI pe anul 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social pe 2020

Vizualizeaza   

privind organizarea retelei scolare pe anul 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea cuantumului de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pe 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale UAT Salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobarae Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunie Salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.012.2019

Vizualizeaza   

privind aprobarea bugetului pe 2020

Vizualizeaza   

privind validarea Dispozitiei primarului 65/26.03.2020

Vizualizeaza   

privind stabilire conditii acord de utilizare DC 59 STONES

Vizualizeaza   

priivnd stabilire conditii acord de utilizare DC 59 GES

Vizualizeaza   

privind rectificare bugetara trm II

Vizualizeaza   

privind alegere presedinte de sedinta

Vizualizeaza   

privind stabilire impozite si taxe locale 2021

Vizualizeaza