Proiecte de hotarari

privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesiune  si  a demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale pentru UAT Salcioara, jud Dambovita.

Vizualizeaza   

privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in UAT Salcioara

Vizualizeaza   

privind executia bugetara la data de 31.12.2019

Vizualizeaza