Hotarari 2021

privind inregistrarea comunei salcioara in sistemul de plata online a obligatiilor de plata catre buget

Vizualizeaza   

privind desemnarea reprezentantilor CL Salcioara in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ghinesti pentru 2021-2022

Vizualizeaza   

privind validarea Dispozitie 109/28.09.2021 privind rectificarea bugetara trim III 2021

Vizualizeaza   

privind validarea Dispozitiei 107/24.09.2021 privind rectificarea bugetara la trim III 2021

Vizualizeaza   

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul construire Scoala I-VIII in Salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2021

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la 30 martie 2021

Vizualizeaza   

privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea incheierii contractului superficiei pentru terenul arabil neproductiv de 25000 mp din Salcioara

Vizualizeaza   

privind constatarea incetarii mandatului (prin deces) a d-lui Irimia Traian

Vizualizeaza   

privind desemnarea unui consilier pentru afacerile europene

Vizualizeaza   

privind completarea inventarului bunurilor domeniului privat al comunei Salcioara

Vizualizeaza   

privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit pentru construirea unei locuinte proprietate personala a d-lui Stoica Eugen

Vizualizeaza   

priivnd dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al comunei Salcioara

Vizualizeaza   

privind inchirierea temporara a unor terenului ale domniului privat al comunie Salcioara

Vizualizeaza   

privind modificarea si completarea HCL 49 din 9 octombrie 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea cheltuielilor obiectivului de investitii Achizitie echipamente IT

Vizualizeaza   

 PRIVIND APROBARE TAXE SI IMPOZITE 2022

Vizualizeaza   

privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor in Salciaoara

Vizualizeaza   

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare A Consiliului Local Salcioara

Vizualizeaza   

privind numarul si cuantumul burselor scolare 2020-2021 pentru invatamantul preuniversitar al comunei salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobarea bugetului pe 2021

Vizualizeaza   

privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si administratiei Publice prin CNI S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului Construire si dotare camin cultural din satul Ghinesti, comuna Salcioara, dambovita

Vizualizeaza   

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia Construire si dotare camin cultural in satul Ghinesti, comuna Salcioara, Dambovita

Vizualizeaza   

privind aprobarea documentatie PUZ si Regulament local aferent

Vizualizeaza   

privin utilizarea excedentului bugetului local 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea Dispozitie 1/2021 - acoperire deficit sectiune Dezvoltare

Vizualizeaza   

privind scutirea d-nai Tules Victoria (persoana cu handicap) de la plata taxei de habitat

Vizualizeaza   

privind modificarea HCL 32-28.07.2017

Vizualizeaza   

privind completarea art 1 din HCL 2-22.01.2007

Vizualizeaza   

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatia de salubrizare pe 2021

Vizualizeaza